Funcionament

Les línies bàsiques del nostre funcionament són:

  • Formada per docents dedicats a l’educació formal de tots els nivells educatius (des de l’educació infantil fins a la universitat).
  • Estructurada en un plenari, una comissió permanent i unes comissions de treball.
  • El plenari estarà integrat per tots els associats i funcionarà de forma assembleària. Serà qui decidirà les línies generals i els aspectes importants.
  • La comissió permanent que gestionarà i dinamitzarà l’associació.
  • Les comissions de treball que desenvoluparan tasques específiques.
  • L’estructura comunicativa, de coordinació i de treball ha de tenir en compte l’ús de les TIC per facilitar la màxima participació de totes les associades.
  • Possibilitat de formar una plataforma en forma de confederació a les altres associacions docents de les altres illes.
  • Pagament d’una quota anual per cobrir despeses derivades d’aquelles activitats que l’associació organitzi, ja que serem una entitat sense ànim lucratiu.