Reunió sobre la Llei Educativa de les Illes Balears (LEIB)

Divendres 5 de febrer, l’APDE s’ha reunit amb el Conseller d’Educació i els diferents Directors Generals, amb l’únic punt de l’ordre del dia de l’avantprojecte de Llei Educativa de les Illes Balears (LEIB). A la reunió també han assistit les Associacions de Directors de les diferents etapes i illes, i un representant de cada Col·legi Oficial (el de Docents i el de Llicenciats).

La reunió ha començat amb una petita exposició per part del Conseller del camí previ a la redacció del document, i la descripció del moment en el qual es troba: aquesta és la tercera versió, i ara s’estan duent a terme reunions al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) i també s’ha traslladat al CES (Consell Econòmic i Social) i a l’IBDONA (Institut Balear de la dona). Tots tres n’han d’elaborar un informe que no n’és no vinculant.

En acabar aquest procés, la Conselleria d’Educació farà la quarta versió que serà la que dura a Consell de Govern, perquè passi, com a darrer tràmit, al Parlament Balear pel seu debat i posterior votació. El Conseller ha previst que aquesta votació pot dur-se a terme a finals del 2021.

Tant el Conseller Martí March, com el Director General de Planificació, n’Antoni Morante, han insistit en la necessitat d’un consens ampli i que es vegin reflectides en el debat públic totes les opinions possibles. Per això ens ha demanat que fem públiques les nostres postures i que els enviem quins aspectes són imprescindibles per nosaltres i que haurien d’estar inevitablement a la llei. Ens ha donat un termini aproximat de finals de febrer, principis de març.

Després s’ha obert una rodada d’intervencions. Des de l’APDE hem volgut preguntar pel calendari, que més a dalt us hem explicat, i també hem explicat que actualment hem format una comissió on analitzarem aquest avantprojecte, sempre en relació amb el document original d’Illes per un Pacte (IxP) i de les esmenes que vàrem presentar l’any passat, tal com acordàrem la darrera assemblea. A partir d’aquesta anàlisi, els hi passarem aquells aspectes que considerem claus, i sobretot, aquells que són necessaris perquè es mantingui l’esperit dels 4 punts claus sobre els quals es desenvolupa el document de pacte educatiu d’IxP. La nostra feina no acabarà aquí, perquè haurem de seguir molt de prop la darrera versió de la llei que és la que anirà al Parlament, i fer la corresponent valoració de la llei.

El conseller ens ha emplaçat a una nova reunió a meitat de març, abans que el text siga traspassat al Parlament.

APDE