L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat

La Comissió Tècnica 0-3, que va ser creada des de la Conferència de Presidents, ens ha fet arribar el document marc que se’ls hi va encomanar i que va ser aprovat per unanimitat el dia 10 de gener de 2019.

Aquest Document Marc està organitzat en 5 capítols:

  • Capítol I: Mapa escolar 0-3. Realitat i necessitats
  • Capítol II: Escoles infantils públiques i la Xarxa d’Escoletes Públiques de les Illes
  • Capítol III: Centres d’educació infantil privats i centres no autoritzats (03)
  • Capítol IV: L’equitat al primer cicle d’educació infantil a les Illes Balears
  • Capítol V: Les famílies. Competències i necessitats

Aquí podreu consultar el document complet:

Document Marc: L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat