Demanam el Consell Sectorial d’Educació

El passat mes de febrer la nostra associació es va reunir amb el Conseller d’Educació i alguns dels Directors Generals per tal d’exposar la necessitat de crear el Consell Sectorial d’Educació, tal i com marca la normativa al respecte de les associacions. D’aquella reunió vàrem sortir amb el compromís per part de Martí March que els serveis jurídics estudiarien aquesta demanda. També es va comprometre a informar-nos de totes aquells aspectes que estaven desenvolupant i dels quals demanaven opinió a la comunitat educativa: esborranys, avantprojectes, etc.

Després d’uns quants mesos encara no hem rebut cap tipus de resposta sobre la creació del Consell Sectorial d’Educació. I el fet que més ens sorprèn, en tot aquest cas només hem rebut una consulta per part de la Conselleria. I això que ha hagut moltes més ocasions en què Educació ha tret normativa a consulta. La darrera i que ens molesta especialment és sobre el procés de consulta pública de l’Avantprojecte de Llei de Consells Escolar de les Illes Balears, ja que per la nostra condició d’associació de docents, ens toca ben de prop.

No entenem aquest menyspreu i aquesta falta d’acompliment dels compromisos realitzats i ens sorprèn negativament la manca d’interès en la participació de la nostra associació en les consultes per part de la Conselleria d’Educació.

Hem demanat explicacions al Conseller en una carta i una rectificació en l’incompliment de les promeses d’aquella reunió.

Esperam que aquesta situació s’esmeni i els compromisos siguin complits, ja que la nostra intenció és la de col·laborar per aconseguir un sistema educatiu a les Illes el millor possible.

APDE