“L’escola no es per a tu: el rol dels centres educatius en l’àmbit abandonament escolar” amb Aina Tarabini a les Jornades Parlam d’educació

“L’escola no es per a tu: el rol dels centres educatius en l’àmbit abandonament escolar” amb Aina Tarabini a les Jornades Parlam d’educació 2018:

Presentació “L’escola no és per a tu” utilitzada a Eivissa

L’Escola No Es Per Tu_Tarabini by APDE Eivissa on Scribd

 

 

Quin rol tenen els centres educatius en les dinàmiques d’abandonament escolar? Com expliquen els docents el fracàs escolar que viuen a les aules?

Com s’enfronta el jovent a la vivència d’èxit, fracàs o abandonament escolar?

Aquest informe posa els protagonistes de la vida escolar —equips directius, professorat i alumnat— al centre de l’anàlisi i dibuixa amb claredat el marge de maniobra de l’acció i la política educativa per reduir les alarmants taxes de fracàs i abandonament que hi ha al país.

 

Dossier de Premsa amb Propostes concretes per combatre l’abandonament

En concret, s’identifiquen i analitzen tres grans factors explicatius dels processos d’èxit, fracàs i abandonament que operen a l’interior dels centres educatius: la segregació escolar, els mecanismes d’atenció a la diversitat: agrupaments de l’alumnat per nivells, programes de diversificació curricular; i les creences i pràctiques dels professionals.

En conjunt, l’estudi ofereix un canvi de mirada per entendre els processos d’èxit, fracàs i abandonament on els centres educatius i els seus agents principals, docents i alumnat, en són els protagonistes.

Dossier de Premsa amb Propostes concretes per combatre l’abandonament

 

Aina Tarabini al Diario de Ibiza

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/03/07/jovenes-abandonan-sistema-educativo-estimulo/974119.html