Nova junta directiva

L’assemblea del 16 de gener va deixar, entre d’altres temes, la composició de la nova junta directiva pels propers dos anys. Malgrat que el nostre ADN, tal i com tenen recollits els nostres estatuts, té un clar esperit assambleari (i serà així com se segueixin prenent les decisions), la normativa al respecte de les associacions s’ha de complir.

La Junta Directiva serà la següent:

Presidència: Joan Amorós
Secretaria: Yolanda Cardona
Tresoreria: Noemi Angulo

Vocals: Iñaki Monge (portaveu), Sandra Torrent, Antònia Tur, Ximo Tur i Mònica Dominguez. Cadascuna d’aquestes vocalies coordinarà unes comissions de treball composades per un equip de vint persones. Aquestes comissions seran:

– Etapa Infantil.
– Formació docent.
– Comunicació.
– Activitats.
– Drets de la infància.

Com sabeu, és important tenir un ample ventall de veus i opinions que millorin la nostra professió i, per tant, l’educació dels nostres infants. Per aquesta raó, no dubteu en associar-vos i entrar a formar part, de forma més o menys activa, de l’APDE.

Seguim!

La noticia al Diario de Ibiza