Avaluar la innovació docent

Quan parlam de la tan de moda innovació docent cal avaluar-la i analitzar també els seus efectes en l’actuació docent i institucional. Us presentam aquí un article de la investigadora educativa Olga Esteve que ho relaciona adequadament amb el desenvolupament professional del professorat, un dels principals objectius d’aquesta associació:

Olga Esteve.Evaluar la innovación