Associació Professional de Docents d'Eivissa
Associació

COMUNICAT APDE SITUACIÓ DELS CENTRES COVID-19

Des de l’APDE volem manifestar que la gestió de la crisi derivada del COVID-19  per part de la Conselleria d’Educació està provocant algunes situacions força desagradables als centres educatius. Sabem que no és fàcil enfrontar-se a una situació nova en la que la inexperiència pot jugar males passades, però això no és raó per a què, a més, vagi acompanyada d’una manca de sensibilitat i desconfiança cap el docents per part d’aquesta Conselleria:

  • Hem vist com, des de l’inici, s’ha denotat, des de la CE una manca de previsió en el desenvolupament de les ordres de funcionament als centres educatius de les Illes Balears. Aquesta mancança és va fer palesa en un primer moment, quan la Presidenta Armengol afirmà que els docents havíem d’assistir als centres, fet que només feia que posar en perill la nostra salut i la dels nostres familiars. La feina que havíem de realitzar es podia fer de la mateixa manera a les nostres cases. De fet, hem vist com tots els centres han pres les corresponents mesures perquè el nostre alumnat continuï amb el seu procés d’aprenentatge.

  • La rectificació que el divendres va fer la pròpia Conselleria va ser insuficient, ja que no es tenia en consideració als equips directius, que havien de seguir anant als centres. Aquesta situació no s’ha rectificat, malgrat que el Govern espanyol ha declarat l’estat d’alarma i ha dictat el tancament complet dels centres educatius.

  • No entenem quina funció poden tenir els equips directius als centres en una situació com l’actual, on la gent no pot sortir de casa exceptuant els casos que ja es coneixen per la normativa. Tota la feina que han de realitzar de coordinació docent amb la resta de professorat per seguir amb el procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants i adolescents, es pot realitzar sense cap dificultat des de casa.

  • També ens crida l’atenció les ordres donades als equips directius per part del DIE, on se’ls diu que han d’avisar els companys i companyes de claustre que els docents han d’estar a la illa on treballa. És totalment incoherent que mentre es demana que no vingui gent a les Illes Balears i es demana que ens quedam a casa, es demani es docent que retorni a Eivissa un diumenge amb estat d’alarma declarat. Això, a més, denota una manca de sensibilitat per part de la Inspecció, ja que uns moments tan difícils i complicats, no sembla necessari que treballadors/es d’altres illes que estan a Eivissa tinguin que estar aquí, confinades, lluny de les seves famílies. I més greu si tenim en compte que la majoria d’elles van viatjar el cap de setmana, i per això no estaven a Eivissa quan es va declarar l’estat d’alarma. Fer-les tornar és, també, un exercici d’irresponsabilitat.

Per tot això, demanam a la Conselleria d’Educació i al Departament d’Inspecció Educativa que confiï en la professionalitat dels seus docents, que estigui a l’alçada de les difícils setmanes que ens esperen i que se n’adoni de la gravetat dels moments que s’estan vivint i per tant, actuï amb coherència i resposabilitat.

APDE

apde.jpg