Associaciócomunicats

Comunicat final de legislatura de l’Associació Professional de Docents d’Eivissa

Dilluns 13 de maig de 2019 publicam aquest comunicat respecte del final de la legislatura: