Associació

Nova xerrada: Parlam de neuroeducació

El pròxim dimarts 27 de novembre tornen les xarrades “Parlam de…”, en aquesta ocasió comptarem amb Anna Forés per parlar-nos de Neuroeducació. Aquesta nova disciplina educativa fusiona els coneixements sobre neurociència, psicologia i educació, amb l’objectiu d’optimitzar el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Dia i hora: dimarts 27 de novembre, a les 19h
Lloc: UIB Eivissa
 Gratuïta i oberta a tota la comunitat educativa

Anna Forés

Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació i Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. La seva dedicació se centra en tot el que tingui a veure amb la humanització, a seguir creient en el gènere humà, o en fer més humana la nostra vida, i millorar l’educació. Per això resiliència, neuroeducació, etc són claus.

Presidenta de AIRE, associació d’investigació per a la resiliència. He estat delegada del rector per a les relacions Universitat-Societat de la Facultat d’Educació.

He estat vicedegana de doctorat de la Facultat de Pedagogia de la UB i coordinadora de la universitat de l’experiència “Educació i Societat”. Professora del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, on he estat secretària acadèmica. Durant setze anys vaig ser professora de la Universitat Ramon Llull, en educació i treball social, a més d’exercir càrrecs de gestió i direcció. També he estat consultora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Membre del grup de recerca consolidat GR-EMA (entorns i materials per a l’aprenentatge) de l’ICE de la UB, i del grup consolidat d’Innovació INDAGA’T Grup d’Innovació Docent per afavorir la Indagació, he estat també codirectora de la revista REIRE (revista d’innovació i investigació educativa), i en la actualitat del Consell de redacció de Quaderns d’Educació Social i responsable de les publicacions a la secció universitat, de l’ICE de la UB.

Entre els seus llibres destaquen entre d’altres: Neuromitos en la educaciónE-mociones: comunicar y educar a través de la redLa Resiliencia. Crecer desde la adversidadLa asertividadPara gente extraordinariaLa Neurodidáctica. Aprender desde, en y para la vida.

La neuroeducación: Qué es, para qué sirve