Associació

Convocatòria d’assemblea. Dimecres 14 de Novembre

Convocatòria d’assemblea. Dimecres 14, a les 18h, CEIP S’Olivera, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació, si correspon, de l’acta de la sessió anterior.
2. Esmenes a l’avantprojecte de modificació de llei de consells escolars.
3. Valoració del pressuposts d’educació any 2019.
4. Cicle Parlam d’educació.
5. Novetats gestió econòmica.
6. Valoració conclusions comissió parlamentària pacte educatiu.
7. Organització roda de premsa.
8. Informació sobre comissió 0-3.
9. Torn obert de paraula.