Associació

Suport a la creació del Col·legi Professional de Docents

Avui 30 de maig, s’ha presentat la proposta de Més per Menorca per crear un Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears mitjançant una proposició de llei oberta a la participació de tots els grups del Parlament.

L’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE), conjuntamernt amb el Moviment Menorca Edu 21 i l’Associcació de Docents per la Democràcia de Mallorca ja s’ha manifestat a favor de la creació d’aquest col·legi ja que consideram que és una passa important cap a l’empoderament professional i perquè és un instrument que ha de permetre que tots els professionals docents (des de 0-3 fins a la universitat) contribueixin en la presa de decisions referida a aspectes molt importants de l’educació com a servei públic: la formació inicial i contínua del professorat, la definició de les competències  professionals dels futurs docents, l’accés a la funció docent i carrera professional, l’impuls i dinamització de processos d’innovació educativa, l’assessorament i consulta en la generació de normativa que estigui relacionada amb l’exercici de la professió (currículum, organització escolar, planificació educativa, …) així com el codi deontològic i la representació de la professió davant de la societat.

És per això que l’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE), el Moviment Menorca Edu 21 i l’Associcació de Docents per la Democràcia de Mallorca donen suport a la proposta de presentar una proposició de llei i demana a tots els grups polítics presents al ni Parlament de les Illes Balears el seu suport a la iniciativa